20191011_104006

OFERTA

W OMK umiemy rozmawiać językiem korzyści. Każdy projekt zaczynamy od zrozumienia wyzwań i szans. Bez względu na to na jakim etapie jest projekt - koncepcji, projektowania czy realizacji, oferujemy usługi, które przynoszą wartość.

Nasza firma wyspecjalizowała się w następujących usługach:

OUTSOURCING

Usługi outsourcingu pracowników świadczone przez OMK pozwalają na obniżenie kosztów rekrutacji i infrastruktury, a jednocześnie zapewniają dostęp do szerokiej puli specjalistów o wyższych i niższych kompetencjach.

W każdym momencie realizacji projektu masz możliwość dostosowania wielkości zespołu do swoich aktualnych potrzeb. Wypełnij luki kompetencyjne i odnoś korzyści z efektywnej współpracy z OMK ukierunkowanej na realizację Twoich celów.

Rozumiemy wymagania Twoje i Twoich klientów. W ten sposób opracowujemy rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb danej branży, które umożliwią Twojej organizacji wykorzystanie najnowszych technologii w celu osiągania jak największych korzyści.

Projektujemy i wykonujemy instalacje tradycyjne oraz oparte na nowych zasadach i wytycznych  dotyczących bezpieczeństwa.

Handsome caucasian workman in overalls and with helmet on head standing inside ship next to dashboard, pressing button and using tablet.

Modele Współpracy

Pozostajemy elastyczni na każdy model współpracy.

Stala cena kopia 2@4x
Stała
Cena

Możesz omówić z nami zakres prac, sprecyzować wszystkie szczegóły, uzgodnić terminy i ustalić budżet na wykonanie projektu w stałej cenie.

czas i material kopia 2@4x
CZAS I
MATERIAŁ

Klientów rozliczamy za czas faktycznie spędzony przez naszych specjalistów zaangażowanych w projekt.

dedykowany zespol kopia 5@4x
Dedykowany
zespół

Dedykowany zespół składający się z doświadczonych inżynierów i zapewniania jakości pełnej obsługi działa wyłącznie dla Ciebie.

model mieszany kopia 2@4x
Model
Mieszany

Do współpracy z klientem delegujemy koordynatora projektu. Jego rolą jest skuteczniejsza współpraca z resztą zespołu i usprawnienie procesu.